Scholarship Result

Rank Name User Name State City Score in %
11
ALKA BANO Alka Uttar Pradesh varanasi 17.50
12
DIYA SARKAR Diya Sarkar Odisha Bhubaneswar 16.50
13
Guduru Rukmini guduru rukmini Andhra Pradesh VIJAYAWADA 13.75
14
THIYANESHWARAN.S sivaramanthiyanesh@gmail.com Tamil Nadu Trichy 7.75
15
ASHUTOSH SINGH Ashutosh Singh Uttarakhand HARIDWAR 5.00