Scholarship Result

Rank Name User Name State City Score in %
1
somya gaur somyagaur Madhya Pradesh bhopal 52.00
2
Aman Raja aman.raja92@gmail.com Bihar Patna 51.25
3
Chandra shekhar Sharma chandu@4793 Gujarat Ahmedabad 40.00
4
Neha Gupta nomorecrush Delhi New Delhi 32.00
5
Sahil Sondhi sahil Punjab Hoshiarpur 29.25